Return to Witamy

Historia

Słowem wstępu.

Łowiectwo to dorobek wielu pokoleń myśliwych, to radość i urok obcowania z przyrodą. Łowiectwo to nie tylko polowanie, ale także dar, który otwiera nasze oczy i serce na majestat naturalnego środowiska, przenosi nas do krainy pełnej tajemnic i osobliwości związanych z urokiem dzikiej przyrody, jej odgłosów i zapachów. Bardzo ważną rolę w Polskim łowiectwie odgrywa etyka jako szacunek do tradycji, bezinteresowności oraz miłości do rodzimej przyrody. Ideały te były, są i będą towarzyszem polskich myśliwych, ponieważ pomagają one tworzyć pozytywny obraz myśliwych w społeczeństwie. Do łowiectwa trzeba mieć zamiłowanie, ponieważ to przede wszystkim bardzo wiele obowiązków.

Koło Łowieckie „Bór” w Kośmidrach zostało założone 15 września 1952 roku. Założycielami koła było 12 myśliwych. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć ich nazwiska. Byli to Zbigniew Kogut, Ryszard Szymura, Jerzy Dudek, Augustyn Szymoś, Józef Popielski, Jan Grzybowski, Antoni Nowak, Leon Tkacz, Marian Stachowiak, Konstanty Skiba, Józef Neuman oraz Piotr Dębski. W dniu dzisiejszym niestety wszyscy już polują w Krainie Wiecznych Łowów.

Obecnie Koło liczy 36 członków w tym 2 Diany. Są wśród nas przedstawiciele różnych zawodów, rolnictwa jak również ludzie nauki i biznesu. Są myśliwi, którzy już od kilku pokoleń kultywują chlubne tradycje łowieckie, ale są i tacy, którzy jako pierwsi weszli do wielkiej rodziny jaką są myśliwi. W dniu dzisiejszym zarząd koła stanowią:

Kol. Norbert Sczygiol – Prezes koła,

Kol. Roman Juściński – Łowczy,

Kol. Krzysztof Grabowski – Sekretarz,

Kol. Andrzej Szremski – Skarbnik.

Nasze Koło gospodaruje na jednym obwodzie łowieckim o powierzchni 5539 ha. Jest to obwód typowo leśny. Łowisko bogate jest w zwierzynę grubą: jelenie, dziki i sarny. W ramach naszych licznych obowiązków realizujemy między innymi zadania związane z ochroną i zagospodarowaniem łowiska, redukcją liczebności drapieżników, dokarmianiem zwierzyny i jej inwentaryzacją. Od kilku lat czynimy również starania w zakresie reintrodukcji bażanta w naszym łowisku. Aby poprawić warunki bytowania zwierzyny w łowisku uprawiamy 28 ha łąk oraz 6 ha poletek zgryzowych i produkcyjnych. Dopiero na samym końcu możemy czerpać przyjemność z udziału w polowaniach indywidualnych i zbiorowych. Przez te 60 lat istnienia naszego Koła wrośliśmy w środowisko na terenie, którego działamy. Warte podkreślenia są dobre relacje z władzami gminy, Nadleśnictwami Lubliniec i Zawadzkie, władzami Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie oraz miejscowymi rolnikami. Na uwagę zasługuje również fakt kilkuletniej współpracy ze Szkołami Podstawowymi w Kośmidrach i Pawonkowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kośmidrach od kilku lat opiekują się paśnikiem dokarmiając zimą zwierzynę. W Szkole Podstawowej w Pawonkowie urządziliśmy wystawę o tematyce łowieckiej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.