Rezygnacja z członkostwa

Informujemy, iż z Kol. Krzysztof Kluczewski rezygnuje z członkostwa w naszym Kole od dnia 1.04.2021.

Darz Bór!