Kwi 05 2017

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków 2016/2017

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 20 kwietnia w siedzibie Nadlenisctwa Lubliniec od godz. 14:00 do 16:00 odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków 2016/2017.

 

Darz Bór!

Kwi 02 2017

Zarząd Okregowy PZL w Czestochowie – O K Ó L N I K Nr 2/2017

Koleżanki i Koledzy,

poniżej przesyłamy treść Okólnika nr 2/2017 ZO w Czętochowie:
1. W roku bieżącym ZO PZŁ w Częstochowie organizuje XIV Turniej Wiedzy Przyrodniczo Łowieckiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wszystkie materiały zostały przesłane do gmin i szkół naszego Okręgu. Przedstawiciele kół winni nawiązać kontakt z  właściwymi szkołami w celu ustalenia szczegółów uczestnictwa w Turnieju.
Bliższych informacji może udzielić Kolega Zdzisław Korzekwa – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Tradycji Łowieckiej i Kolekcjonerstwa – telefon 602-192-067 Tegoroczny Turniej patronatem honorowym objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski, patronat medialny Łowiec Polski.
ZO PZŁ w Częstochowie prosi o pomoc/wsparcie finansowe, które w całości zostanie przeznaczone na nagrody dla uczestników Turnieju. Zadeklarowane kwoty prosimy wpłacać na konto ZO PZŁ w Częstochowie z dopiskiem Turniej 2017 r.

2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r piątek zgodnie z harmonogramem (wyjątek stanowi Nadleśnictwo Lubliniec 20 kwiecień 2017 czwartek)
3. W porozumieniu z Okręgową Komisją Strzelecką zostały zmienione zasady korzystania z Okręgowej Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach, dotychczasowa kwota 200zł (z 1995 r) została zmieniona na kwotę 15zł od osoby biorącej udział w treningu strzeleckim. W kwocie tej ujęte jest dla koła łowieckiego wejście na strzelnicę dla jednej osoby oraz 6szt tarcz strzeleckich, rzutki strzeleckie płacone są wg. ilości zużytych.
4. ZO PZŁ w Częstochowie informuje, iż w sprawie propagowania strzelectwa myśliwskiego wspólnie z OSR „Strzelnica” organizujemy tzw. „środy” strzeleckie polegające na tym, że ZO PZŁ dopłaca dla każdego uczestnika kwotę 20zł za jeden trening. Zawodnik płaci 30zł. Pierwsze spotkanie 20 kwietnia 2017 r o godzinie 1600
5. Prosimy o odwrotne odesłanie do 10 kwietnia br. na nasz adres petycji z podpisami w sprawie obrony łowiectwa, przesłanej przy okólniku nr 1/2017 r.

Mar 20 2017

Komunikat 1/2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informuję, iż Zarząd Koła zwołał Walne Zgromadzenia Koła na dzień 22.04.2017 o godz. 9:00 w RSP w Pawonkowie. Porządek obrad w załączniku.

Dodatkowo informujemy, iż przystrzelanie broni odbędzie się 2.04.2017. Zbiórka o godz. 14:00 na strzelnicy w Kochcicach. Prosimy o dostarczenie nierozliczonych protokołów z wykonanych prac gospodarczych do 2.04.2017 do Łowczego Koła.

Prosimy również o wyczyszczenie paśników do dnia 20.04.2017.

Zarząd Koła pragnie również zaprosić wszystkich Członków Koła wraz z rodzinami na Majówkę 2017. Zaproszenie w załącznikach.

Starsze posty «

» Nowsze posty


Hit Counter provided by Curio cabinets