Okólnik ZO w Częstochowie 9/2018

Zmiana planu polowań

Z powodu wprowadzenia zakazu przenoszenia broni w województwie śląskim w dniach 25.11.2018 – 16.12.2018 nie odbędą się polowania zbiorowe zaplanowane w tym czasie.

 

W związku z powyższym organizujemy dwa polowania zastępcze:

– 14.10.2018 – w leśnictwie Łagiewniki Małe, zbiórka pod wiatą myśliwską o godz. 8:00 – w zamian za polowania z dnia 1.12.2018;

– 28.10.2018 – w leśnictwie Piotrowina, zbiórka k/ Pluty o godzinie 8:00  – w zamian za polowania z dnia 9.12.2018.

Darz Bór!

Zmiany w zasadach selekcji

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.