Return to O kole

Zarząd

Członkowie zarządu Koła Łowieckiego “Bór” w Kośmidrach:
Prezes – kol. Andrzej Zupok
Łowczy – kol. Roman Juściński
Sekretarz – kol. Maciej Bilik
Skarbink – kol. Andrzej Szremski