↑ Powrót do O kole

Członkowie

Członkowie Koła Łowieckiego "Bór" w Kośmidrach:

1. Berbesz Jan

2. Siekiera Jerzy

3. Małek Jerzy

4. Radwański Rudolf

5. Giemza Zygmunt

6. Wysłucha Erwin

7. Biela Maksymilian

8. Zupok Andrzej

9. Swoboda Paweł

10. Ceglaerk Jerzy

11. Radwański Jerzy

12. Siekiera Jacek

13. Josch Grzegorz

14. Juściński Roman

15. Biela Krzysztof

16. Bilik Maciej

17. Mazan Arkadiusz

18. Plewnia Ryszard

19. Kluczewski Krzysztof

20. Sobala Marek

21. Krzyżostaniak Wojciech

22. Sczygiol Norbert

23. Zakaluk Jan

24. Sczygiol Olga

25. Kwiatkowski Miłosz

26. Szremski Andrzej

27. Sczygiol Artur

28. Lenart Mariusz

29. Grabowska Klaudia

30. Grabowski Krzysztof

31. Maroń Franciszek

32. Golkowski Marian

33. Pradela Janusz

34. Siekiera Adam

35. Małek Jerzy

36. Kukowka Mateusz

37. Mirowski Rafa

38. staż. Supel Mateusz

39. staż. Jureczka Adam

 


Hit Counter provided by Curio cabinets