↑ Return to O kole

Członkowie

Członkowie Koła Łowieckiego "Bór" w Kośmidrach:

1. Berbesz Jan

2. Siekiera Jerzy

3. Małek Jerzy

4. Radwański Rudolf

5. Giemza Zygmunt

6. Wysłucha Erwin

7. Biela Maksymilian

8. Zupok Andrzej

9. Swoboda Paweł

10. Ceglaerk Jerzy

11. Radwański Jerzy

12. Siekiera Jacek

13. Josch Grzegorz

14. Juściński Roman

15. Biela Krzysztof

16. Bilik Maciej

17. Plewnia Ryszard

18. Kluczewski Krzysztof

19. Krzyżostaniak Wojciech

20. Sczygiol Norbert

21. Zakaluk Jan

22. Sczygiol Olga

23. Kwiatkowski Miłosz

24. Szremski Andrzej

25. Sczygiol Artur

26. Lenart Mariusz

27. Grabowska Klaudia

28. Grabowski Krzysztof

29. Maroń Franciszek

30. Golkowski Marian

31. Pradela Janusz

32. Siekiera Adam

33. Małek Józef

34. Kukowka Mateusz

35. Mirowski Rafał

36. staż. Jureczko Adam