Nowy Statut PZŁ

Koleżanki i Koledzy,

dnia 27.02.2019 Minister środowiska Henryk Kowalczyk podpisał nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego.

Prosimy się zapoznać z dokumentem.

NOWY STATUT