Kontakt

Adres poczty elektronicznej:

zarzad@borkosmidry.com.pl

Adres korespondencyjny:

Norbert Sczygiol (prezes)

ul. Lubliniecka 2

46-375 Pludry