Komunikaty ZG oraz ZO

Koleżanki i Koledzy,

prosimy o zapoznanie się z informacją Zarządu Okręgowego w Częstochowie nt. składki członkowskiej na rok 2021.https://czestochowa.pzlow.pl/skladka-czlonkowska-pzl-na-rok-2021/

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Zarządu Głównego nt. polowań zbiorowych w obecnym sezonie.https://www.pzlow.pl/nowe-obostrzenia-dotyczace-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-epidemii-covid-19/