Komunikat ZK 1/2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż Zarząd Koła Łowieckiego „Bór” w Kośmidrach zwołał Walne
Zgromadzenia Koła na dzień 12.05.2018 o godz. 9:00 w Restauracji „Karczmia-Koszwice”
(ul. Polna, 42-772 Koszwice). Porządek obrad w załączniku.
Informujemy również, iż zgodnie z harmonogramem ocena prawidłowości odstrzału jeleni
byków w sezonie 2017/2018 odbędzie się w godzinach 14:00-15:00, 27 kwietnia 2018 w
Nadleśnictwie Lubliniec.