Komisja Rewizyjna

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

1. Kol. Jerzy Siekiera

2. Kol. Marian Golkowski 

3. Kol. Janusz Pradela