«

»

Jul 04 2017

Informacja do ZG PZŁ

W związku z pojawieniem się szakala złocistego na terenie Polski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił się do PZŁ z prośba o raportowanie wszelkich przypadków zauważenia bądź znalezienia padłego osobnika szakala złocistego. Wszelkie informacje należy zgłaszać na hodowla@pzlow.pl

W załączniku skan pisma.