Kurs Sędziego Strzelectwa, Instruktora oraz Prowadzącego strzelanie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Komisja Strzelecka okręgu częstochowskiego ma zaszczyt zaprosić na szkolenie dla Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w Polskim Związku
Łowieckim oraz szkolenie uzupełniające dla osób posiadających już uprawnienia sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego, które odbędzie się w dniach 11 – 12 września 2021r.

Warunkiem uzyskania w/w uprawnień jest co najmniej 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Kurs Sędziego Strzelectwa, Instruktora Strzelectwa oraz Prowadzącego Strzelanie przeprowadzony będzie w oparciu o uchwałę NRŁ nr. 358/2021  z dn. 10 maja 2021r.

Część teoretyczna i praktyczna będzie przeprowadzona stacjonarnie na Strzelnicy PZŁ w Kochcicach, ul. Lubliniecka 9.

11 Wrzesień (Sobota) – godz. 9.00 – 16.00

12 Wrzesień (Niedziela)  – godz. 9.00 – 16.00

Więcej informacji na stronie Zarządu Okręgowego w Częstochowie

Problemy techniczne

Ze względu na próby nieautoryzowanych wejść na stronę Koła, przeprowadzane są obecnie prace techniczne. Część zasobów została ograniczona również hasłem. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z Sekretarzem Koła.

Dodatkowy termin oceny prawidłowości odstrzału

Załączamy wiadomość z Zarządu Okręgowego w Częstochowie.