Okólnik 5/2018 ZO w Częstochowie

Informacja od Zarządu Okręgowego.

   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

            Działając na podstawie par. 56, ust. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego „Bór” w Kośmidrach zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Bór” w Kośmidrach w dniu 24 czerwca 2018 r. (niedziela), o godz. 14:00 pod Wiatą Myśliwska. Ze względu na wagę omawianych problemów o udział w tym Zgromadzeniu prosi się wszystkich członków Koła oraz kandydatów do PZŁ.

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Wybór komisjii uchwał  i wniosków
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad
  6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru delegata na Zjazd Okręgowy.
  7. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie granic obwodu Koła.
  8. Aktualizacja obowiązujących uchwał
  9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad

 

Członkowie Koła mogą zgłaszać Zarządowi propozycje własnych uchwał lub zmian w już istniejących uchwałach. Teksty proponowanych uchwał lub zmian należy przesłać Sekretarzowi Zarządu w terminie do 14 czerwca br.