Rejestr obwodów ZO w Częstochowie

Obecny rejestr obwodów podlegających pod ZO w Częstochowie

 

Continue reading

Okólnik Nr 5 / 2013 ZO w Częstochowie

Poniżej Okólnik od Zarządu Okręgowego w Częstochowa. Zachęcamy do zapoznania się.

O K Ó L N I K Nr 5 /2013
1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje, że został zmieniony adres naszej strony internetowej, który aktualnie brzmi : www.czestochowa.pzlow.pl
2. W dniu 27 maja 2013 r została podpisana umowa przedwstępna do sprzedaży nieruchomości położonej bezpośrednio przy Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach. Firma mająca zamiar zakupić nieruchomość nazywa się: Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny „STRZELNICA” sp. z oo reprezentowana przez Prezesa Zarządu Dariusza Kuroń /członek PZŁ/, telefon 505089636. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości /budynek i wiaty garażowe/ nastąpi za zgodą zarówno władz i organów okręgowych, jak i centralnych. Głównym powodem tej decyzji jest brak środków finansowych na dokończenie inwestycji. Obiekt Strzelnicy Myśliwskiej o powierzchni 4.35 ha wraz ze wszystkimi urządzeniami pozostaje nadal własnością Polskiego Związku Łowieckiego. Z dniem 01 lipca br. Strzelnica została umową notarialną wydzierżawiona Spółce, co jest warunkiem sprzedaży pozostałej nieruchomości. Zgodnie z tą umową zasady korzystania ze strzelnicy nie ulegną zmianie, koła łowieckie jak dotychczas jeden raz w roku będą mogły /nie licząc zużytych rzutek/ nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie strzeleckie swoich członków. Kierownikiem Strzelnicy jest Wiesław BUGNO, telefon kontaktowy 531 365955, który zamieszkuje na terenie obiektu. Strzelnica czynna jest codziennie w godzinach od 08-mej do 20-tej.
Harmonogram strzelań kół łowieckich, zawodów strzeleckich oraz innych szkoleń
ustalany będzie wspólnie między ZO PZŁ w Częstochowie, a Spółką w terminie do końca lutego. Wszelkie uwagi dotyczące prosperowania Strzelnicy Myśliwskiej prosimy kierować na adres tut. ZO PZŁ.
3. W Okólniku Nr 4/2013 apelowaliśmy o pomoc finansową w organizacji IIIŚląskiego
Festiwalu Muzyki Myśliwskiej- Koszęcin 2013, który odbędzie się 10.08.2013 r w
ramach „ Pikniku Łowiecko-Leśnego Cietrzewisko 2013 „. Około 30 % kół łowieckich odpowiedziało na apel organizatorów, za co serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy wszystkich do udziału w pikniku „ Cietrzewisko 2013”.
4 .W najbliższym terminie zostaną przeprowadzone następujące zawody strzeleckie :
– 11.08.2013 – Puchar Południa
– 25.08.2013 – Minox CUP
– 07.09.2013 – Puchar Marszałka Województwa Śląskiego
Początek zawodów od godziny 08-mej , chętnych serdecznie zapraszamy.
5. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wspólnie z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Bielsku
Białej, Częstochowie, Katowicach, Wojewodą Śląskim oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego podjął inicjatywę wystąpienia do Ministra Środowiska o zmianę Rozporządzenia w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne Dz.U nr 48 z 2005 r, jak niżej:
2
w par. 1 ust.1 pkt.1 dodać literę d) z zapisem „łańki, przy czym za łańki uznaje się samice jelenia szlachetnego w wieku od 1 do 2 lat oraz okresem odstrzału od 15 lipca do 15 stycznia
– w par. 1 ust.1 pkt. 16 gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne od 15 sierpnia do 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego /dodać opolskiego i śląskiego/ – do dnia 31 stycznia – zał. Nr 1 – odpowiedź Ministra Środowiska.
6. Załącznik nr 2 stanowi pismo WO-501-26/13 Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – informacja o zakazie stosowania niektórych repelentów odstraszających zwierzynę łowną.
7. Załącznik nr 3 – okólnik nr 18/2013 Zarządu Głównego PZŁ w sprawie broni kalibru 222 Remington i 223 Remington.
8. Załącznik nr 4 – informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w sprawie afrykańskiego pomoru świń /ASF/, który wystąpił na terenie Białorusi.
9. Przypominamy o dostarczaniu próbek farby dzików oraz pozyskanych lisów do właściwych inspektoratów weterynarii.
10. Prosimy o dosłanie aktualnych adresów zgłoszeń szkód łowieckich, co przy bardzo licznych interwencjach rolników znacznie usprawni nam pracę. Adresy te winny być zgłoszone również we właściwych urzędach gmin, jak i izbach rolniczych.

Zakończenie polowań 2012

13 stycznia 2013 zakończyliśmy polowania zbiorowe w sezoeni 2012/2013. Kilka zdjęć z tego wydarzenia znajduję się poniżej.

[print_gllr id=40]