Dodatkowy termin oceny prawidłowości odstrzału

Załączamy wiadomość z Zarządu Okręgowego w Częstochowie.

Rezygnacja z członkostwa

Informujemy, iż z Kol. Jerzy Radwański rezygnuje z członkostwa w naszym Kole od dnia 1.04.2021.

Darz Bór!

Rezygnacja z członkostwa

Informujemy, iż z Kol. Krzysztof Kluczewski rezygnuje z członkostwa w naszym Kole od dnia 1.04.2021.

Darz Bór!