Sie 04 2016

VII Piknik Leśno – Łowiecki “Cietrzewisko”

Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na VII Piknik Leśno – Łowieckie “Cietrzewisko” organizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem Koszęcin oraz Gminą Koszęcin.

Piknik odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2016 przy ul. Zamkowa 3 42-286 Koszęcin 20-21 sierpnia 2016 r.

Program:

20.08.2016
10:00 I dzień zawodów drwali “Majster Drwal” – Śląskie Mistrzostwa Drwali
15:00 Sztafeta Narodów – konkurencja drużynowa
16:00 “20 lat z Radiem Piekary”
Weronika
Karolina i Adam Krawczyk
Stiff Capella
EMI Band
Arkadia Band
Bożena Mielnik
20:00 Bernadeta Kowalska
21:00 Damian Holecki

21.08.2016
10:00 II dzień zawodów drwali “Majster Drwal” – Śląskie Mistrzostwa Drwali
14:30 Okrzesywanie – finałowa konkurencja Śląskich Mistrzostw Drwali
16:00 Koncert laureatów Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
17:00 Finał zawodów drwali “Majster Drwal” – Śląskie Mistrzostwa Drwali
18:00 Zespół „Sąsiedzi”
19:30 Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” w programie “A to Polska właśnie”
21:00 Grzegorz Poloczek

Maj 31 2016

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż od dnia 20 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. został wprowadzony czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym w województwie śląskim oraz małopolskim.

Załączamy skan pisma od przewodniczącego Zarządu Okręgowego.

 

Maj 23 2016

Zmiany w ustawie Prawo Łowieckie

Sejm zatwierdził nowelizację do ustawy Prawo Łowieckie. Polecamy zapoznać się z nadchodzącymi zmianami:

Maj 15 2016

Komunikat ZK 2/2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Informuję, iż na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Koła „Bór” w Kośmidrach w dniu 13.05.2016 został wybrany nowy Prezes Koła Łowieckiego „Bór” w Kośmidrach.

Obecnie funkcje Prezesa pełni Kol. Norbert Sczygiol.

Na WZ została również podjęta decyzja o zorganizowaniu „Majówki” w sezonie 2016/2017 w dniu 4 czerwca 2016 o godz. 15:00 pod Wiatą Myśliwską KŁ „Bór” w Kośmidrach. Zaproszenie znajduje się w załącznikach.

Zostały również wprowadzone następujące zmiany do obecnie obowiązujących Uchwał:

– Uchwała nr 2 – zmieniony został adres Prezesa Koła

– Uchwała nr 5 – wpisowe do Koła wynosi wynosi teraz 10-krotną składkę roczną do PZŁ

– Uchwała nr 26 – zmiana stylistyczna. Usunięto wyrażenie „z rekompensatą”

Treść Uchwał Koleżanki i Koledzy otrzymacie pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

Dodatkowo zaczęła obowiązywać Uchwała  nr 1/2016 Zarządu Koła przyznająca rekompensatę za strzelonego drapieżnika w wysokości 30 zł. Rekompensata wypłacona jest tylko po okazaniu drapieżnika u Łowczego Koła. Treść Uchwały w załącznikach.

Podjęta została również Uchwała ZK nr 5/2016 przyznając rekompensatę w wysokości 20% (z uwzględnieniem Uchwał WZ). Niestety, wedle obecnie obowiązujących Uchwał WZ, powstała pewna luka, gdzie niejasno określone są przypadki wypłacania rekompensaty. W związku z Planem działania oraz prowizorium budżetowym Koła, ZK postanowił uzupełnić tę lukę. Treść Uchwały w załącznikach (załączniki zostaną wysłane pocztą elektroniczną oraz tradycyjną).

Darz Bór!

Krzysztof Grabowski

Kwi 25 2016

Komunikat ZK 1/2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informuję iż Walne Zgromadzenie Koła „Bór” w Kośmidrach odbędzie się 13.05.2016 o godz. 17:00 w Zajeździe Orion, ul. Lubliniecka 5 w Pawonkowie.

W załącznikach (przesłanych pocztą) znajdują się porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz protokół z czynności gospodarczych, który należy przekazać łowczemu Koła niezwłocznie po wykonaniu czynności gospodarczych.

Przypominam, iż zgodnie z § 57 pkt. 2 Statutu PZŁ, wnioski o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw muszą wpłynąć do Zarządu Koła na conajmniej 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Można przesyłać propozycje zmian w porządku obrad przy użyciu poczty elektronicznej na adres: zarzad@borkosmidry.com.pl

Kwi 05 2016

Przydział prac na rok 2016/2017

Zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące przydziału prac na rok 2016/2016. Po zalogowaniu się można zapoznać się z dokumentami na: http://borkosmidry.com.pl/prace-gospodarcze/

Lut 10 2016

Dwie nowe galerie

Zostały dodane na stronę dwie nowe galerie z kilkoma zdjęciami.

http://borkosmidry.com.pl/gallery/reintrodukcja-bazantow-2015/

http://borkosmidry.com.pl/gallery/zakonczenie-sezonu-20152016/

Lut 10 2016

Przestrzelanie broni

Uprzejmię informujemy, że przestrzelanie broni dla członków naszego Koła odbędzie się dnia 23 kwietnia o godzinie 16:00 w OSR Strzelnica, Kochcice.

Lis 24 2015

Komunikat Zarządu Koła 4/2015

Zgodnie z Okólnikiem 5/2015 ZO PZŁ w Częstochowie uprzejmie informujemy:

1. Ocena prawidłowości odstrzału sarn rogaczy dla naszego Koła odbędzie się w dniu 08 grudnia 2015 roku (wtorek) na Okręgowej Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach od godz. 14:00 – 17:00

2. Zarząd Główny PZŁ planuje w roku przyszłym tj. 2016 przeprowadzić akcję wymiany legitymacji członkowskich PZŁ na nowe. W związku z tym należy w terminie do 30 grudnia 2015 r. przesłać osobiście do ZO w Częstochowie druk dostępny na stronie ZO w Częstochowie lub u sekretarza koła – "Dane osobowe myśliwego" opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zdjęcie o parametrach wymaganych do dowodu osobistego (należy pamiętać o tym, aby tło zdjęcie było w kolorze białym).

Druk poniżej.

 

Lis 19 2015

Komunikat Zarządu Koła 3/2015

Przypominamy, że zgodnie z Prawem Łowieckiem, nie można wykonywać polowania przy pasach zaporowych. Pasy zaporowe na terenie Koła znajdują się:

– przy oddziale 89 w Leśnictwie Koszwice

– przy oddziale 46 w Leśnictwie Łagiewniki Małe

– pomiędzy oddziałami 24-25 w Leśnictwie Łagiewniki Małe

Starsze posty «


Hit Counter provided by Curio cabinets